Текст Требника на церковнославянском языке

Текст Требника на церковнославянском языке

Текст Требника на церковнославянском языке

Молитвы в первый день, по внегда родити жене отроча

Го́споду помо́лимся.

Влады́ко Го́споди Вседержи́телю, исцеля́яй вся́кий неду́г, и вся́кую я́зю, Сам и сию́ днесь роди́вшую рабу́ Твою́, имярек, исцели́, и возста́ви ю́ от одра́, на не́мже лежи́т: зане́, по проро́ка Дави́да словеси́, в беззако́ниих зача́хомся, и скверна́ви вси есмы́ пред Тобо́ю. Сохрани́ сию́ и сего́ младе́нца, его́же роди́: покры́й ю́ под кро́вом крилу́ Твое́ю, от дне́шняго дне, да́же до после́дняго ея́ сконча́ния, моли́твами Пречи́стыя Богоро́дицы и всех святы́х, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споду помо́лимся.

Сию́ же соблюди́ под держа́вною руко́ю Твое́ю, и даждь ей ско́рое воста́ние, и от скве́рны очи́сти, и боле́зни исцели́, и здра́вие и благомо́щие души́ же и те́лу да́руй, и А́нгелы све́тлыми и сия́ющими сию́ огради́: и соблюди́ от вся́каго наи́тия неви́димых духо́в, ей Го́споди, от неду́га и сла́бости, от ре́вности и за́висти, от оче́с призо́ра, и поми́луй ю́ и младе́нца, по вели́цей ми́лости Твое́й, и очи́сти ю́ от теле́сныя скве́рны, и разли́чных ей находя́щих утро́бных стуже́ний, и изведи́ ю́ ско́рою ми́лостию Твое́ю во смире́нном ея́ те́ле во исправле́ние: и из нея́ рожде́ннаго младе́нца сподо́би поклони́тися земно́му хра́му, его́же угото́вал еси́ славосло́витися и́мени Твоему́ Свято́му.

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споду помо́лимся.

Го́споди Бо́же наш, благоволи́вый сни́ти с Небе́с, и роди́тися от святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, спасе́ния ра́ди нас, гре́шных, ве́дый немощно́е челове́ческаго естества́, прости́ рабе́ Твое́й, имярек, днесь роди́вшей, по мно́жеству щедро́т Твои́х. Ты бо рекл еси́ Го́споди: расти́теся, и умно́житеся, и испо́лните зе́млю, и облада́йте е́ю. Сего́ ра́ди и мы, раби́ Твои́, мо́лимся, и дерза́юще незло́бивым Твои́м человеколю́бием, со стра́хом вопие́м к Ца́рствия Твоего́ свято́му и́мени: при́зри с Небесе́ и виждь не́мощь нас, осужде́нных, и прости́ рабе́ Твое́й сей, имярек, и всему́ до́му, в не́мже роди́ся отроча́, и прикосну́вшимся ей, и зде обрета́ющимся всем, я́ко благ и человеколю́бец Бог прости́: я́ко еди́н и́маши власть оставля́ти грехи́, моли́твами Пречи́стыя Богоро́дицы и всех святы́х Твои́х, ами́нь.

Молитва, во еже назнаменати отроча, приемлющее имя во осмый день рождения своего

Ведомо буди, яко по рождестве во осмый день приносится младенец от бабы к храму, и стоит пред враты храма.